Kleinschalige Stedelijke Logies Vlaanderen

De KSLV neemt het heft in eigen hand door het eerder opgestelde protocol, dat wij samen schreven met Logeren in Vlaanderen, uit te zetten binnen de steden (KSLV leden) als de Richtlijn Kleinschalige Stedelijke Logies voor het opstarten van onze sector. Wij roepen dan ook onze leden op, naast de 6 gouden regels zoals afgelopen week meegedeeld deze Handleiding te gebruiken bij het heropstarten van hun logies.

Wij raden dan ook de steden aan kleinschalige logies te wijzen op dit protocol. 

In bijgevoegd Protocol kun je lezen hoe jij je zo goed mogelijk kunt voorbereiden. Aansluitend in het protocol is een FAQ toegevoegd met vraag en antwoord en deze zullen nog worden uitgebreid.

Heel veel succes met de heropstart!

Met vriendelijke groet,

Sander Chargois

Voorzitter KSLV

Om wegwijs te blijven maken op de diverse (steun)maatregelen hebben wij een aantal zaken in onze nieuwsbrieven op een rij gezet. Zie de bijgevoegde nieuwsbrieven.

Wij proberen in onze nieuwsbrieven zo volledig mogelijk te zijn, al realiseren wij ook dat er heel veel verschillende situaties zijn waar onze leden zich in bevinden. Allemaal kunnen wij deze niet uitzoeken.

Ga bedachtzaam en spaarzaam om met uitgekeerde bedragen. Je zult er een langere periode mee moeten doen. Ook aangevraagd uitstel van betalingen, bijvoorbeeld op gebied van sociale zekerheid, betekent nog geen afstel!

Houd je verder aan de regels van de overheid.

Heb je nog overige vragen kun je je wenden tot Vlaio via:  1700 of 080020555

Of ga naar hun website: Klik hier

Wij streven allen eerlijke concurrentie na waarbij er geen plaats is voor “niet aangemelde” uitbatingen. Hier kunnen wij gezamenlijk wat aan doen om zo een gezonde markt te krijgen.  De KSLV steunt hierbij het handhavingsbeleid van Toerisme Vlaanderen. Kijk niet langer toe, je kan het verschil maken.   Lees verder om te vernemen hoe je te werk kan gaan.

 

   Logo KSLV hoog