Kleinschalige Stedelijke Logies Vlaanderen

De KSLV neemt het heft in eigen hand door het eerder opgestelde protocol, dat wij samen schreven met Logeren in Vlaanderen, uit te zetten binnen de steden (KSLV leden) als de Richtlijn Kleinschalige Stedelijke Logies voor het opstarten van onze sector. Wij roepen dan ook onze leden op, naast de 6 gouden regels zoals afgelopen week meegedeeld deze Handleiding te gebruiken bij het heropstarten van hun logies.

Wij raden dan ook de steden aan kleinschalige logies te wijzen op dit protocol. 

In bijgevoegd Protocol kun je lezen hoe jij je zo goed mogelijk kunt voorbereiden. Aansluitend in het protocol is een FAQ toegevoegd met vraag en antwoord en deze zullen nog worden uitgebreid.

Heel veel succes met de heropstart!

Met vriendelijke groet,

Sander Chargois

Voorzitter KSLV