Kleinschalige Stedelijke Logies Vlaanderen

Omdat samenwerken “werkt”.

Wie zijn wij?

De uitbaters van kleinschalige logies in de drie kunststeden Antwerpen, Brugge en Gent zijn sinds tientallen jaren verenigd in een Gilde van Gastenverblijven. De overtuiging was groot dat onderlinge samenwerking opbouwender werkt dan concurrentie. Elke Gilde onderhield een website die er op gericht was de bezettingsgraden te verhogen. In die periode bestond nog geen reglementering op gewestelijk, laat staan nationaal niveau. Sommige stedelijke overheden hadden wel een eigen reglementering en uiteraard moest iedereen hieraan voldoen.

Om de veiligheid en de hygiëne van de bezoekers te waarborgen voerden de gildes allen een eigen reglementering uit. Ze coördineerden ook de contacten met de steden.

De Gildes kwamen reeds in het begin van het nieuwe millennium op regelmatige basis bijeen om van gedachten te wisselen. In 2005 kwam via Toerisme Vlaanderen de mededeling dat de Minister van Toerisme van plan was een Vlaams koepeldecreet aan het parlement voor te leggen waarin alle logies zouden worden vervat. Tot dan waren het immers alleen de Hotels en de Kampeerbedrijven die aan een regelgeving moesten voldoen. Hiervoor werd een comité opgericht waarin alle logiesvormen werden vertegenwoordigd. Wij mochten twee mensen afvaardigen. Deze oefening had één groot voordeel: de samenwerking tussen de Gildes verbeterde naarmate het decreet in een definitieve vorm werd gegoten. De goedkeuring van het logiesdecreet door het parlement (2008) veranderde veel. Plots werden de kleinschalige logies geconfronteerd met een soms complexe regelgeving.  Om aan deze complexe regelgeving tegemoet te komen werd de samenwerking tussen de Gildes nog intenser en zo ontstond een belangenorganisatie: Kleinschalige Stedelijke Logies Vlaanderen.

Doel van de vereniging

Kleinschalige logiesuitbaters samenbrengen om zo hun belangen te verdedigen.
Samenwerking bevorderen tussen de uitbaters van de kleinschalige logies.
Leden op de hoogte houden van nieuwe regelgeving en evoluties in de toeristische sector.
Voorstellen maken naar de overheden toe om de uitbaters te ondersteunen.